Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Vredesplein


Huisartsenpraktijk Vredesplein

Van Speijkstraat 46
5612 GE Eindhoven
Telefoon: 040 - 2438215
Spoed: 040 - 2438215

www.huisartseindhoven.nl

E-mail: huisartsenvredesplein@ezorg.nl


Spoedgevallen

Bij levensbedreigende aandoeningen belt u:  1-1-2

 

Onze praktijk is tijdens kantooruren voor spoed direct bereikbaar via de praktijklijn:

 

 

040-2438215 daarna keuze 1.

 

Dit nummer is alleen voor medische spoed, maak er verantwoord gebruik van.

 

Eerste hulp
Voor grote of kleine ongevallen kunt u altijd op de praktijk terecht. Bel van tevoren even op zodat wij weten van uw komst en een tijd met u kunnen afspreken, dit voorkomt onnodig wachten.

 

Spoed buiten praktijkuren
Voor dringende medische problemen 's avonds, 's nachts en in het weekeinde kunt u zich wenden tot de Spoedpost. U dient van tevoren een afspraak te maken via 0900 - 8861.

Bij contact met de centrale huisartsenpost wordt u gevraagd uw verzekeringsgegevens bij de hand te houden.

 

Praktijkinformatie

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Telefoonmenu

Openingstijden

Afspraken

Huisbezoek

Medewerkers

Herhaalrecepten

Zorg buiten kantooruren en bij afwezigheid

Assistentie en praktijkondersteuning

Studenten

Aanmelding / inschrijving

Overige Formulieren

Privacy en datalekken regelement

Klachtenregeling

 

Telefoonmenu

Wanneer u de praktijk belt volgt onderstaand keuzemenu:

 

Keuze 1: Spoed

U krijgt direct de assistente aan de lijn. Gebruik deze keuze alleen voor dringende zaken.

 

Keuze 3: Assistente

Wanneer u een afspraak wilt maken, een uitslag wilt opvragen of een andere vraag heeft. Door telefonische drukte of het geven van een kleine behandeling kan het zijn dat de assistente kortdurend even niet bereikbaar is, probeert u het dan later nog een keer.

 

Keuze 2: Receptenlijn

Hier kunt u herhaalrecepten inspreken. Spreek in ieder geval uw naam, geboortedatum, het middel en uw apotheek in. Voor 11.30u besteld, dan dezelfde dag na 16.00u klaar in de apotheek. Anders de werkdag erop na 16.00uur.

 

Geen keuze: u krijgt automatisch de assistente aan de lijn.

 

 

Telefonische vragen van de assistente

Onze assistentes zijn speciaal opgeleid om uw klacht kort uit te vragen. Hierdoor kunnen ze soms al een telefonisch advies geven, besluiten een klacht wel of niet met voorrang of extra tijd te laten zien of zelfs besluiten de arts met spoed te laten komen. 

De zorgverzekeraars hebben een voorlichtingsfilm gemaakt die dit nader toelicht.

 

Openingstijden

 

De praktijk is elke werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur.

Van Speijkstraat 46

5612 GE Eindhoven
040 243 8215

 

Lunchpauze: tussen 12:30 en 13:30 uur is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

 

 

Spreekuurtijden

Ochtend       van 8.10 tot 12.00 uur

Middag         van 14.00 tot 16.30 uur

 

Aanwezigheid huisartsen

 

 

Dhr. F. de Ruijter

Mw. E. Vogelzang

Mw. D. van Gorp

Maandag

 

x

x

Dinsdag

x

 x

 

Woensdag

x

  

ochtend

Donderdag

 x

x

 

Vrijdag

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op vrijdagmiddag nemen vanaf 12.30 uur huisartsen mevrouw L.M. de Haas en mevrouw M.M.C.P ten Doeschate voor ons waar.  (Praktijk Rapenland, Generaal Coenderslaan 51/B,
5623 LV Eindhoven, tel. 040-2431242).

 

Afspraken en zorgaanbod

Wij werken uitsluitend volgens afspraak.

Voor het maken van een spreekuur afspraak liefst bellen tussen 8.00 en 10.00 uur ’s ochtends.

U kunt ook via deze website een Afspraak maken of een eConsult aanvragen.
 

We streven ernaar u dezelfde dag een afspraak te kunnen geven. Om dit te kunnen waarmaken proberen we het spreekuur niet te ver vooruit al vol te plannen.

Daarom hebben we met onze assistentes de volgende regels gemaakt:

- inplannen van nieuwe afspraken voor de volgende werkdag: alleen in de ochtend.

- inplannen van een afspraak 2 of meer werkdagen verder: alleen voor 10.00u 's ochtends.

Mocht u toch liever op een bepaalde dag in de middag komen?  Bel dan op die dag zelf even terug.

 

Meer tijd?

Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland, deze tijd is noodzakelijk om één klacht zorgvuldig te kunnen beoordelen. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

 

De assistente kan u vragen naar de aard van uw klacht. Dit is bedoeld om in te kunnen schatten hoe snel u gezien moet worden en of er voor het bezoek aan de huisarts nog onderzoek gedaan moet worden. Soms kan een klacht ook door de assistente of praktijkondersteuner worden behandeld.

 

Zorgaanbod

 

Wij bieden in onze praktijk reguliere huisartsenzorg aan met aandacht voor de gehele mens. De huisartsen voeren kleine chirurgische ingrepen uit en plaatsen anticonceptie spiraaltjes bij vrouwen. Er bestaat de mogelijkheid tot bloedafname voor bezinking en CRP (ontstekingswaarde) en het maken van een ECG (hartfilmpje). De assistentes doen de uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wij hebben praktijkondersteuners in dienst (verpleegkundigen) voor patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, longaandoeningen en geestelijke gezondheidszorg. In het gezondheidscentrum is een o.a. een fysiotherapeut, apotheek, bloedafnamepost, podotherapeut en diëtiste aanwezig.

 

Graag tijdig afzeggen!

 

Het blijkt helaas regelmatig voor te komen dat patienten niet afbellen als ze een gemaakte afspraak niet kunnen nakomen. We vinden dit vervelend want kunnen dan geen andere patient op dit tijdstip meer helpen.

Vanaf 2012 wordt bij patienten die niet minimaal 2 uur van tevoren afbellen na een waarschuwing vanaf de tweede keer 27,25 euro administratiekosten in rekening gebracht (dit is het consult tarief voor onverzekerde patienten en wordt jaarlijks vastgesteld door de NZA).  Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

 

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

Een spreekuurconsult heeft echter altijd de voorkeur omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelmogelijkheden zijn.

 

U kunt een visite aanvragen voor 10.00 uur ’s ochtends. De assistente zal u enkele vragen stellen, zodat de dokter vooraf geïnformeerd is over de aard en ernst van de klacht.

Herhaalrecepten

Er zijn 4 manieren om een herhaalrecept te verkrijgen:

 

1. Receptenlijn

Via ons praktijknummer, keuze 3 kunt u een bestelling voor een herhaalrecept inspreken.

Spreek in elk geval uw naam, geboortedatum, uw apotheek en de medicijnnaam in.

 

2. Door afgeven van de lege doosjes, graag met het etiket van uw apotheek er nog op.

 

Bij bellen of afgeven voor 12.00 uur: medicijnen de volgende werkdag klaar in de apotheek. Indien u ’s middags heeft ingesproken dan liggen de medicijnen twee dagen hierna klaar.

 

Door gebruik te maken van deze eerste twee manieren helpt u mee de telefonische bereikbaarheid van de praktijk te verbeteren.

 

3. Door telefonisch contact met de assistente. Als u graag persoonlijk contact heeft, overleg gewenst is of u speciale verzoeken heeft.

 

4. Door de module in deze website, zie de linker kolom onderaan.

Zorg buiten kantooruren en bij afwezigheid

Spoedpost

Buiten kantoortijden, op feestdagen en in het weekend kunt u voor spoedeisende medische zaken terecht op de Spoedpost. Gelieve eerst te bellen voor een afspraak, houdt u daarbij uw verzekeringsgegevens bij de hand.

 

Telefoon: 0900 - 8861

 

U vindt de Spoedpost bij de Eerste Hulp van het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven (Michelangelolaan 2, nabij Winkelcentrum Woensel). Hier is ook de dienstapotheek gevestigd.

 

De Spoedpost is een samenwerking van alle huisartsen in Eindhoven en omstreken en het ziekenhuis.

 

Vakantie en nascholing

Mocht u op ons antwoordapparaat horen dat wij op vakantie of op nascholing zijn dan kunt u tijdens kantooruren terecht bij:

 

 

Praktijk Rapenland

Mw. Ten Doesschate en Mw. de Haas, huisartsen

 

Generaal Coenderslaan 51B

5623LV Eindhoven

Telefoon: 040-2431242

 

Assistentie en praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning

Per 1 juli 2010 heeft de praktijkondersteuner in onze praktijk haar intrede gedaan.

Mw. De Bie is verpleegkundige en heeft een speciale opleiding gevolgd om ons te helpen bij spreekuren voor mensen met hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes mellitus, chronische luchtwegaandoeningen en ouderenzorg. Ze werkt onder onze supervisie en heeft dagelijks overleg met ons. Het kan dus zijn dat u wordt uitgenodigd om op haar spreekuur te komen. In 2014 wordt Mw. Gersjes als 2e praktijkondersteuner werkzaam.

 

Assistente

De dokterassistente staat u als eerste te woord als u de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij heeft een gedegen medische opleiding en weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over uitslagen, verwijzingen en recepten. Zij kan u bij veel voorkomende klachten adviseren over zelfzorg maatregelen. Alle adviezen worden met de huisarts besproken.

De assistente en andere praktijkmedewerkers hebben - net als de huisarts - een beroepsgeheim. Vindt u het desondanks toch bezwaarlijk om aan de assistente uw klacht te vertellen dan kunt u dit natuurlijk aangeven.

 

U kunt bij de assistente na het maken van een afspraak dagelijks terecht voor:

  • Bloeddruk meten
  • Bloedonderzoek (bijv. bloedsuikermeting)
  • Urineonderzoek (ter controle of als u een blaasontsteking vermoedt)
  • Zwangerschapstest
  • Wondverzorging 
  • Oren uitspuiten
  • Hechtingen verwijderen
  • Injecties
  • Wratten aanstippen
  • Uitstrijkje